Du er her

Å akseptere situasjonen din

Å jobbe med aksept for situasjonen

Det kan høres provoserende ut å høre at man må akseptere situasjonen, men hva mener man med det? Sykdom og kroniske plager endrer premissene for hvordan vi lever, men det er fortsatt mulig å leve et godt liv innenfor rammene av slike tilstander. Hvordan man lever med CFS/ME handler om hvordan den enkelte forholder seg til sin egen tilstand, ikke bare om sykdomsaktiviteten i kroppen. En god livskvalitet forutsetter at du aksepterer at tilpasninger er nødvendig og at du for tiden ikke kan leve akkurat slik du gjorde før.

Når man snakker om å akseptere situasjonen handler det ikke om at man har gitt opp å bli friskere, men om å anerkjenne situasjonen er slik den er nå, selv om man verken liker det eller tenker at det skal fortsette å være sånn i fremtiden. Det handler om å komme seg selv i møte, der man er nå. Det innebærer å romme vanskelige følelser og tanker, som sinne, sorg og fortvilelse, gjerne med støtte av en venn eller hjelper. Mange ganger gjør vi det motsatte – kjemper mot symptomene, forsøker undertrykke eller tvinge bort de vanskelige følelser, og bebreider oss selv. På sikt bidrar dette til å forsterke de vanskelige følelsene, det gir fysiske spenninger og det koster energi. Ved å møte det som er – selv det vonde - med en romslig, vennlig holdning, frigjøres energi som kan rettes mot å gjøre mer av det som nærer deg, i små skritt.

Dermed handler aksept også om å gjøre de nødvendige tilpasningene slik at du blir i stand til å gjøre det som gir deg livskvalitet. For de fleste vil det innebære å finne nye måter å fremme livskvalitet på og å gi slipp på noe av det man gjorde før. Det handler om å gå langsomt frem, og lytte til kroppens signaler. Det kan være utfordrende, særlig når du synes det er vanskelig å se fremgang. Noen ganger kolliderer behov for tilpasning med hvordan man ser på seg selv, for eksempel som en person som klarer alt selv eller stiller opp for andre. Samtidig kan det forverre situasjonen hvis en ikke finner kompromisser og nye måter å leve livet på når det trengs. Aksept for situasjonen din og de endringer den medfører er et godt utgangspunkt for å gjøre kloke valg for deg selv og få et godt hverdagsliv. På sikt bidrar dette ofte til en gradvis bedring i sykdomstilstanden.

Noen spørsmål å reflektere over:

  • Hva er et godt liv for meg? Hvordan kan jeg gjøre det som gir meg livskvalitet og samtidig ta hensyn til sykdommen min?
  • Hva slags hensyn krever sykdommen at jeg tar? Hvorfor kan dette være vanskelig å gjennomføre?
  • Hva er viktig for meg i livet, som jeg her og nå kan holde på med i en eller annen grad?