Du er her

Å bruke lengre tid på å fullføre videregående skole

Ved vansker med å gjennomføre et fulltids opplæringsår pga. helsemessige årsaker, kan du søke om en forlenget uttaksramme. Forlenget uttaksramme omhandler et planlagt løp hvor ett års fulltids opplæring legges over to år. Dette medfører at elever kan fullføre videregående skole over opptil seks år. Målgruppen til forlenget uttaksramme er elever som av helsemessige årsaker ikke klarer å gjennomføre et fulltids opplæringsår. Forlenget uttaksramme innebærer at en får godkjent forlenget løp i videregående skole utover det som opplæringsloven definerer. Slike løp må godkjennes av skoleeier i forkant.

Les eget rundskriv her.