Du er her

Forslag på tilpasninger i skolehverdagen

Forslag til tilpasninger i skolehverdagen

 • Ha flere korte økter, fremfor lange økter og pauser ved behov
 • Tilpasse mengde, del gjerne større oppgaver i mindre deler
 • Gjenta informasjon ved behov
 • Begrense valgalternativ
 • Forlenget uttaksramme der du tar videregående over flere år ( 4-5-6 år)
 • Velge gjennomgående fag slik at du kan følge årskullet ditt
 • Egen plan som kan omhandle hvilke fag som prioriteres, prioriteringer innen fagene, oppmøtetider, veiledning, egen tilrettelagt arbeidsplan og tilpasset timeplan
 • Mulighet for tilgang til hvilerom
 • Undervisning med lærer på grupperom eller undervisning i mindre grupper hvis mulig
 • Egen plan for innleveringer/vurderinger
 • Muligheter for tilpasning av lyd og lys
 • Hjemmeoppgaver med innlevering via læreplattform
 • Tilgjengelige hjelpemidler som PC, lydbøker, retteprogram med tekstopplesningsfunksjon