Du er her

Forslag på tilpasninger i skolehverdagen

Her er noen forslag på tilpasninger i skolehverdagen som kan være aktuell for deg som er elev og CFS/ME-syk:

 • Ha flere korte økter, fremfor lange økter og pauser ved behov.
 • Tilpasse mengde, del større oppgaver i mindre deler.
 • Gjenta informasjon ved behov.
 • Begrense valgalternativ.
 • Forlenget uttaksramme der du tar videregående over flere år ( 4-5-6 år).
 • Velge gjennomgående fag slik at du kan følge årskullet ditt
 • Egen plan som kan omhandle hvilke fag som prioriteres, prioriteringer innen fagene, oppmøtetider, veiledning, egen
 • tilrettelagt arbeidsplan og tilpasset timeplan.
 • Mulighet for skjerming og/eller tilgang til hvilerom
 • Eneundervisning med lærer på grupperom eller undervisning i mindre grupper hvis mulig
 • Egen frist for innleveringer
 • Individuell og/eller muntlige vurderinger
 • Muligheter for tilpasning av lyd- og lys
 • Hjemmeoppgaver med innlevering via læreplattform
 • Tilgjengelige hjelpemidler som PC, lydbøker, retteprogram med tekstopplesningsfunksjon