Du er her

Frikort og egenandel

Frikort
Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha lik mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten. Hver enkelt må selv dekke en del av kostnadene ved å betale en egenandel når de bruker det offentlige helsevesenet. Det finnes to frikortordninger; egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Disse gjelder for ulike helsetjenester. Frikort i den ene ordningen, kan dessverre ikke benyttes i den andre ordningen. Frikort for begge er nå automatisert.

Egenandelstak 1
Egenandelstak 1 innbefatter egenandeler fra apotek, bandasjist, lege, psykolog, sykehus og poliklinikk, røntgeninstitutt og pasientreiser. Frikort mottas automatisk i posten når en oppnår maksbeløp ved egenandelstak 1. Dersom en har betalt over maksbeløp, tilbakebetales dette automatisk så lenge det overskrider 200 kr.   Egenandelstak 1 for 2018: 2258 kr.

Egenandelstak 2
Egenandelstak 2 innbefatter godkjente egenandeler fra behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved godkjente opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Egenandelstak 2 for 2018: 2025 kr. Ta vare på alle relevante kvitteringer!