Du er her

Frikort og egenandel

Frikort
Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha lik mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten. Privatpersoner skal selv dekke en del av kostnadene ved å betale en egenandel når de bruker det offentlige helsevesenet. Det finnes to frikortordninger; egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Disse gjelder for ulike helsetjenester. Frikort i den ene ordningen, kan dessverre ikke benyttes i den andre ordningen. 

Egenandelstak 1
Egenandelstak 1 innbefatter egenandeler fra apotek, bandasjist, lege, psykolog, sykehus og poliklinikk, røntgeninstitutt og pasientreiser. Frikort mottas automatisk i posten når en oppnår maksbeløp ved egenandelstak 1. Dersom en har betalt over maksbeløp, tilbakebetales dette automatisk så lenge det overskrider 200 kr.   Egenandelstak 1 for 2016: 2185 kr.

Egenandelstak 2
Egenandelstak 2 innbefatter godkjente egenandeler fra behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved godkjente opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF. 

HUSK!
Automatisk tilbakebetaling gjelder ikke frikort for egenandelstak 2.  Her må en søke HELFO om frikort når en har betalt mer enn egenandelstaket. Finn søknadsskjema her. Søk så snart egenandelstaket er nådd. Frist for å fremme krav om refusjon overfor HELFO er 6 måneder fra den datoen en mottok behandlingen eller tjenesten som gjorde at egenandelstaket ble nådd. Egenandelstak 2 for 2016: 2670 kr. Ta vare på alle relevante kvitteringer!