Du er her

Helse og hverdagsfunksjon

Ulike ytelser i NAV- systemet

Det finnes mange ytelser i NAV-systemet som du vil kunne ha behov for å kjenne til. De forskjellige velferdsordningene nevnt nedenfor finner du nærmere forklart på NAV sine nettsider.

 • Sykepenger
 • Grunnbeløp
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • Uføretrygd
 • Grunnstønad
 • Hjelpestønad 

(lenke til de aktuelle sidene på NAV på de enkelte ordene)

Du finner kontaktinformasjon til NAV senteret du selv tilhører her

Henvendelse og erklæringer til NAV utarbeides av fastlegen. Se hvordan dette gjøres i Nasjonal veileder for CFS/ME (kapittel 5).

Gode råd:

 • Ta kopi av alle søknader, vedlegg og brev du sender.
 • Ta vare på alle kvitteringer
 • Ta vare på alle vedtak og brev du mottar.
 • Notér tidspunkter, navn og avtaler fra samtaler og telefonsamtaler.
 • Pass på at du ikke får muntlige avslag.
 • Ta gjerne med deg noen på møter.
 • Husk at du har innsynsrett i din egen sak.