Du er her

Helsestasjon

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide. Helsesøster ved skolene til barn og unge vil naturlig kunne involveres ved behov for tettere oppfølging og tilrettelegging.  

Mange har spørsmål rundt graviditet og CFS/ME. Det kan også være behov for tettere oppfølging under graviditet. Her er jordmor i kommunen en sentral person. Helsesøster er viktig i oppfølgingen i etterkant av fødsel.