Du er her

Hva vet vi om CFS/ME?

 

UNN - Hvordan oppleves det å ha kronisk utmattelsessyndrom/ME?

Tekstversjon av filmen

Bokstavene CFS/ME står for chronic fatigue syndrom/myalgisk encefalopati. Mennesker som har CFS/ME har det til felles at de har en langvarig, betydelig og anstrengelsesutløst utmattelse (PEM), samt karakteristiske tilleggssymptomer.

Tilleggssymptomer kan blant annet være sykdomsfølelse i kroppen, redusert konsentrasjonsevne og smerter.


CFS/ME graderes til mild, moderat, alvorlig og svært alvorlig. De fleste er i gruppen mild eller moderat grad. Utmattelsen og de øvrige symptomene forverres av mental, sosial og/eller fysisk anstrengelse og lindres ikke som normalt av hvile. Denne forverrelsen kan være forsinket med timer eller mer. Personer med CFS/ME opplever at det tar lengre tid for å komme seg etter ulike belastninger. CFS/ME er en sammensatt sykdom der flere faktorer spiller inn.