Du er her

Opplæring i hjemmet

Elever i videregående skole har rett til hjemmeundervisning om det fremgår av den sakkyndige vurderingen og det er fattet et enkeltvedtak om dette. Eksempler på tilrettelegging for opplæring i hjemmet kan være:

  • mulighet til å arbeide hjemme i perioder etter avtale med kontaktlærer,
  • Få hjelp av faglærer til ”å prioritere innenfor faget” for å få godt nok karaktergrunnlag.
  • Levere oppgaver gjennom læreplattformer, bruk av video/skype, e-mail osv. 

En individuelt tilpasset plan er viktig og den kan gi rammer på for eksempel hvilke fag som prioriteres for den enkelte, når skal eleven møte på skolen, hvilke tilpasninger som trengs i skolehverdagen, på eksamen osv. Eleven og kontaktlærer bør utarbeide denne sammen.

Det finnes en mengde læringsressurser på nett. For eksempel tilbyr Notodden kompetansesenter webkonferansebasert undervisning for syke elever som trenger undervisning i hjemmet.

Kontakt fylkeskommunen for mer informasjon om tilbud i egen region.