Du er her

Psykologisk selvhjelp

Hvordan er du din egen støttespiller? Hvordan kan du styrke din evne til å hjelpe deg selv?

Sykdom kan plage både kroppen og selvfølelsen din. Livsinnholdet kan innskrenkes betydelig når du lever med sykdom. Usikkerhet knyttet til sykdomsutvikling og fremtidsutsikter kan bli krevende å forholde seg til. Når dette skjer, handler det ikke om å «tenke seg frisk», men å «tenke seg sterk og verdig».

Mentale verktøy kan være til hjelp for å sortere i uoversiktlige situasjoner. Det kan handle om å øve på å sortere hva som skjer, å få oversikt over vanskelige situasjoner og se sammenhenger mellom det du gjør og hva som skjer i tanker, følelser og kropp. I tillegg kan du utvikle nye vaner som er bedre for deg med den kapasiteten du har for tiden. Det er flere ting du kan lære deg og øve på.

Eksempler på dette kan være nye måter å forholde seg til tanker, følelser og krevende situasjoner.

Når vi blir syke og får redusert kapasitet, kan bekymringer, selvkritikk og tanker som stjeler energi lettere få grobunn. Kunsten er å finne bedre måter å forholde seg til dette på. Det er for eksempel mulig å lære seg å tenke annerledes og mer konstruktivt også om seg selv, slik at den negative effekten selvkritikk kan ha på deg dempes og dermed reduserer indre stress.

www.kognitiv.no og veiledet-selvhjelp kan du lese mer om hvordan du kan få oversikt over tanker som fungerer som energityver, om mentale verktøy og hvordan du kan jobbe med aktivitetsplaner. Noen vil trenge hjelp til å komme i gang og kan ha nytte av kontakt med en psykolog, eller en kognitiv terapeut.