Du er her

Referanser

  • Nasjonal veileder for CFS/ME
  • Berge, Torkil, et. al. (2014): Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Aschehoug
  • Sparre, Merete (2009): Balansenøkler: Om å balansere kroppen og livet. Tropos forlag
  • Solhaug, Ida: Mindfulness v/CFS/ME
  • Kabat-Zinn, Jon (2009): Akkurat NP. Bevisst tilstedeværelse i hverdagen. Arnebergs forlag
  • Nilsonne, Åsa (2010): Mindfulness. Treningsredskap for hjernen. Gyldendal akademisk.