Du er her

Tilrettelegging

Når ditt funksjonsnivå er så redusert at det går utover arbeidsliv og økonomi må NAV kontaktes. NAV kan gi råd om tilretteleggende tiltak som kan være aktuelle for deg som kan klare å være i jobb - om de praktiske forholdene blir lagt til rette. Du kan få hjelp til å vurdere hvordan arbeidsplassen din kan tilpasses dine behov. 

Det kreves kunnskap og innsikt i tilstanden både for deg og for din arbeidsgiver for å kunne tilrettelegge på best mulig måte. Tiltak som settes i verk må være tilpasset deg og dine behov. Store individuelle forskjeller hos de som er rammet av CFS/ME gjør at det i noen tilfeller er snakk om tilretteleggende ergonomiske tiltak på arbeidsplassen, mens det i andre tilfeller er snakk om hjelp til søknad av AAP eller uføretrygd.

NAV kan også tilby hjelpemidler eller gi tilskudd til arbeidsgiver for å gjøre nødvendige tilpasninger.

Les mer om tilrettelegging her.

Henvendelse og erklæringer til NAV utarbeides av fastlegen din.
Se hvordan dette gjøres i Nasjonal veileder for CFS/ME (kapittel 5).