Du er her

Videregående opplæring

Opplæringsloven gir ungdommer rett til tre års heltids videregående opplæring. Hele retten må normalt tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks år når opplæringen helt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og innen utgangen av det året man fyller 24 år. 

Fylkeskommunen kan etter søknad gi eleven, lærlingen eller lærekandidaten lov til å utsette eller avbryte opplæringen uten at retten til opplæringen tar slutt. Departementet gir forskrifter om hvilke forhold som skal gi rett til utsetting eller avbrudd.

For elever med CFS/ME kan det i noen tilfeller være aktuelt å søke om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram, individuell vurdering eller direkte innplassering i videregående skole. For mer informasjon om søknadsfrister, se her:

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/inntak-for-sokere-med-fortrinnsrett/a/027335

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/inntak-etter-individuell-behandling/a/027337

Søknad om særskilt utdanningsprogram er for elever med et omfattende behov for spesialundervisning, og med et særlig behov for utdanningsprogram. I samråd med elev og foresatte tilmelder kommunen søkeren med mulig fortrinnsrett til det fylkeskommunale PPT før 1. oktober i 10. klasse. Søknad om individuell vurdering er for elever som mangler mer enn halvparten av karaktergrunnlaget.