Hopp til innholdet

Kronisk utmattelsessyndrom / Myalgisk encefalopati

CFS/ME

Om siden

Målgruppen for nettstedet er i utgangspunktet voksne mennesker med CFS/ME med mild eller moderat grad, pårørende, helsepersonell og andre yrkesgrupper som møter pasienter med CFS/ME. Nettstedet er basert på den Nasjonale veilederen for CFS/ME som kom ut i 2015.

Nettstedet er utviklet av fagmiljøer for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St.Olavs Hospital, Helse Bergen, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og Helsekompetanse. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har det faglige ansvaret for nettstedet.

Nettstedet er delvis finansiert av midler fra Helse- og omsorgsdirektoratet gjennom et prosjekt for smerte og sammensatte lidelser.

Vi kan dessverre ikke svare på henvendelser, men vil arbeide kontinuerlig med å holde nettstedet oppdatert.

Nettstedet er revidert i 2021.

Andre bidragsytere:

Brukerrepresentanter

Kunnskapssenteret