Hopp til innholdet

Avspenning og hvile

Mange bruker hvile og avspenning for å hente seg inn og samle nye krefter.

Det kan være hensiktsmessig å sette av tid til hvile, både før og etter krevende aktiviteter. Selv om man ikke er fysisk aktiv, kan man likevel oppleve spenninger i kroppen. Det kan for eksempel gi utslag som smerter i muskulaturen, følelse av uro eller anstrengt pust.

Selv noen små minipauser med avspenning i løpet av dagen kan bidra til å motvirke disse plagene.

Mange med CFS/ME sier de hviler, men føler ikke at kroppen restituerer seg som da de var friske. De kan ofte føle at «kroppen jobber på høygir» og virker «overaktivert» når de skal forsøke å finne ro til hvile eller søvn. Pauser kan være mange ting. Ulike mennesker har forskjellige forutsetninger, men pauser og avspenning er noe man kan øve seg på.

En liten pause kan være å sette seg godt til rette i stolen, fokusere på her og nå, fokusere på pusten noen minutter for så å fortsette med det de holdt på med. Andre pauser kan være å lytte til et avspenningsprogram eller sove. En del med CFS/ME uttrykker at de har vanskelig for å kjenne at de trenger en pause.

Det er mange ting som kan forstyrre den gode pausen.

Disse forstyrrelsene kan være:

 • dårlig samvittighet
 • bekymringer for fremtida
 • bekymringer for familien
 • nedturer på grunn av egne krav som ikke innfris
 • økonomiske bekymringer
 • andres krav som ikke innfris
 • mangelfull aksept for egen helsetilstand
 • rot
 • uavklarte ting og ting som henger over deg
 • enkelte personer
 • noen situasjoner
 • gjentatte nedturer
 • smerter
 • være et ja-menneske som sier ja til alt og alle
 •  

Ting som kan bidra til den gode pausen og gi påfyll kan være:

 • å mestre
 • å forsone seg med
 • god samvittighet
 • aksept for egne grenser
 • våge å si nei
 • forståelse fra omgivelsene
 • å kjenne til energityvene
 • struktur i hverdagen
 • forutsigbarhet
 • å nå sine mål (store og små)
Hvis du trenger hjelp til avspenning og oppmerksomhetstrening finnes det en rekke lydfiler og bøker. Sportsbutikker og bokhandlere selger minnepenner, litteratur og ulike CDer. Du kan laste ned app-er til mobilen og videofiler/lydfiler på You-tube. Du kan f.eks søke på avspenning, progressiv avspenning, oppmerksomhetstrening, mindfulness etc. Det er ulikt hva som passer den enkelte. Noen kan ha behov for hjelp av en behandler/terapeut som f. eks psykomotorisk fysioterapeut, psykolog eller annen behandler.
 • Nasjonal veileder for CFS/ME
 • Berge, Torkil, et. al. (2014): Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Aschehoug
 • Sparre, Merete (2009): Balansenøkler: Om å balansere kroppen og livet. Tropos forlag
 • Solhaug, Ida: Mindfulness v/CFS/ME
 • Kabat-Zinn, Jon (2009): Akkurat NP. Bevisst tilstedeværelse i hverdagen. Arnebergs forlag
 • Nilsonne, Åsa (2010): Mindfulness. Treningsredskap for hjernen. Gyldendal akademisk.