Hopp til innholdet

Rehabiliteringstilbud

Både spesialisthelsetjenesten og kommunene er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Denne enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudene i kommunen og i helseregionen. De skal legge til rette for samarbeid og har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator i kommunen.

Informasjonstelefonen for rehabilitering besvares av helsefaglig personell og har oversikt over tilgjengelige rehabiliteringstjenester i helseregionene.

Telefonen er åpen mandag til fredag 09.00-15.00. Ring 800 300 61


Husk at det er din fastlege som må henvise deg til rehabilitering! Nasjonal veileder