Hopp til innholdet

Lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs er en del av pasient- og pårørendeopplæringen. Kurs skal gis i alle helseregioner. Se sykehusenes egne hjemmesider for informasjon om tilbudet på Lærings- og mestringssentrene.

Nasjonal veileder