Hopp til innholdet

Søvn og døgnrytme

Søvn er et område hvor mange personer med CFS/ME kan oppleve store utfordringer, enten det er snakk om lite eller manglende søvn, eller at vedkommende sover unormalt mye. Det er ikke uvanlig at personer med CFS/ME kan ha problemer med innsovning eller ha hyppige oppvåkninger i løpet av natten. Lite søvn på natten kan føre til at man tar det igjen på dagen og dermed kommer inn i en uheldig rytme. En god døgnrytme vil kunne gi større forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen.

Søvnlengde og søvndybde reguleres av et samspill mellom ulike faktorer. Sentralt i dette samspillet står døgnrytme, søvnbehov og vaner. Tankekjør, tankekaos, opplevelse av å være overtrett kan gjøre innsovning vanskelig. Hyppige toalettbesøk og smerter kan også forstyrre søvn. Søvnforstyrrelse kan bidra til å øke utmattelsen. Erfaring tilsier at personer med CFS/ME kan ha utbytte av å praktisere gode søvnrutiner i tillegg til bruk av avspenningsteknikker eller lysbehandling. God søvnhygiene kan være å stå opp og legge seg til faste tider og ikke å sove på ettermiddagen. Mange synes å ha god effekt av melatonin (søvnhormon) i perioder. Noen kan også ha nytte av amitriptylin (Sarotex ®).

Du kan også spørre fastlegen din om hjelp.

Råd fra sovno.no

  • unngå kaffe, te og cola (koffeinholdige drikker) etter kl. 17. For noen kan inntak før dette også forstyrre søvnen.
  • røyk kan også forstyrre søvnen
  • unngå mosjon siste timer før du legger deg på kvelden
  • unngå å være sulten eller å innta tungt måltid ved sengetid
  • bruk soverommet til å sove i, ikke til å arbeide
  • lag deg et «sengetidsrituale»
  • sørg for mørke, ro og moderat temperatur på soverommet. Bruk evt. maske og ørepropper
  • ikke se på klokka hvis du våkner om natten
  • lær deg en avspenningsteknikk, bruk den f.eks. ved innsovning oppvåkning
  • dersom du strever med bekymringer og tanker som holder deg våken, sett av en ’problemtime’ om ettermiddagen eller tidlig kveld hvor du tenker gjennom dine bekymringer og problemer.