Hopp til innholdet

Hjelp til hverdagsliv

Hjelp til hverdagsliv, utdanning og arbeid

Å leve med CFS/ME kan være utfordrende når det gjelder arbeid, skole, sosialt nettverk, praktiske eller økonomiske områder.

Mange opplever det utfordrende å finne frem i jungelen av støtteordninger, rettigheter, hvilke hjelpemiddel som finnes, eller hvor en kan henvende seg for å søke hjelp. 

I dette kapittelet vil vi derfor forsøke å gi en oversikt over hva som finnes av velferdsordninger og hjelpe deg frem til oppdatert informasjon.

Pasienter med CFS/ME har forskjellig funksjonsnivå. Hvilke tjenester det er behov for vil variere i løpet av sykdomsforløpet. Godt tilrettelagt oppfølging og tett samhandling mellom de ulike tjenestenivåene (NAV, fastlege, fysioterapeut osv.) rundt deg er viktig. For mer informasjon om hvilke faggrupper som kan hjelpe, og hva de kan hjelpe med, se Nasjonal veileder for CFS/ME (kap.6)