Hopp til innholdet

Hva vet vi om CFS/ME?

Bokstavene CFS/ME står for chronic fatigue syndrom/myalgisk encefalopati. Mennesker som har CFS/ME har det til felles at de har en langvarig, betydelig og anstrengelsesutløst utmattelse, samt karakteristiske tilleggssymptomer. 

Tilleggssymptomer kan blant annet være sykdomsfølelse i kroppen, redusert konsentrasjonsevne og smerter. PEM (post-exertional malaise), dvs at alle symptomene forverres etter enhver form for anstrengelse (fysisk, mental eller sosial), er typisk for sykdommen. Forverrelsen kan være forsinket med timer eller mer, og lindres ikke som normalt av hvile.

CFS/ME graderes til mild, moderat, alvorlig og svært alvorlig. De fleste er i gruppen mild eller moderat grad. CFS/ME er en sammensatt sykdom der flere faktorer spiller inn.