Hopp til innholdet

Årsaker

Det forskes bredt på årsaker og behandling, men man har foreløpig ikke funnet en bestemt årsak og heller ikke en spesiell behandling for CFS/ME. CFS/ME forstås som en sammensatt sykdom, der både biologiske, psykiske og sosiale faktorer antas å påvirke sykdomsbildet.