Hopp til innholdet

Svingninger i funksjon

Pasienter opplever at symptomer og funksjonsnivå vil kunne svinge fra dag til dag, og at de ikke alltid ser årsaken til forverring av symptomer. Dette gjør sykdommen utfordrende å leve med, både for pasienter og pårørende.

Mange har et spesielt svingende forløp i starten. Etter hvert opplever en del av pasientene at sykdommen stabiliserer seg, og at de gradvis kan øke graden av ulike belastninger. Vi ser at slike sykdomsforløp kan ta lang tid.