Du er her

Arbeid

Å være langvarig syk er utfordrende i forhold til både arbeidsliv og økonomi. Sykdommen rammer i forskjellig grad, og har gjerne et svingende forløp. Det bør derfor gjøres en bred og individuell kartleggning av ditt funksjonsnivå og dine muligheter for arbeid på tross av funksjonssvikten. Det kan gjøres i samarbeid med NAV lokalt, NAV Arbeidsrådgivning (ARK), eller arbeidsgiver. 

Mange vil ha nytte av en individuell plan, hvor målsetninger og tiltak samordnes. Det kan gjøres på tverrfaglige møter/samarbeidsmøter bestående av helsepersonell, fag -personer fra NAV og arbeidsliv, i tillegg til deg selv og eventuelt dine pårørende.

Nasjonal veileder

Godt samarbeid mellom helsetjenesten rundt deg og NAV er avgjørende for å få satt opp gode, individuelle planer som tar hensyn til både din medisinske oppfølging, aktivitetsregulering i dagliglivet, tilrettelegging i arbeidslivet og eventuelle rehabiliteringstiltak.