Du er her

Diagnosen

Før diagnosen stilles er det viktig å utelukke andre årsaker til symptomene. Det finnes ingen blodprøver, røntgenbilder eller liknende som kan bekrefte diagnosen.

Diagnosen CFS/ME stilles derfor på bakgrunn av de symptomene pasienten har. Diagnosen kan settes av fastlegen eller av lege i spesialisthelsetjenesten. I Helsedirektoratets veileder for CFS/ME er det beskrevet hvordan pasienter skal utredes ved mistanke om CFS/ME.